مسائل مالی چه به روز رابطه‌تان می‌آورد؟ – سافت آرچیو

مجله پنجره خلاقیت – ترجمه شادی حسن پور:

اجازه ندهید که دلیل شماره یک جنگ و جدل زوجین، عشقتان را به یکدیگر از بین ببرد
چرا زن و شوهرها در مورد پول دعوا می کنند؟

هر ماه به بررسی گام هایی می پرداختیم که در جهت دستیابی به این اهداف بر می داشتیم. یکدیگر را تشویق می کردیم و در صورت نیاز، اقداماتی را برای رفع و رجوع اشتباهات انجام می دادیم. هر چیزی که در زندگی مان وجود داشت، در راستای رسیدن به آن اهداف بود که همین موضوع ما را در نحوه خرج کردن پول، تصمیم گیری های زندگی و تعهداتمان یاری می کرد. از همه مهم تر این بود که ما اهدافمان را با یکدیگر در میان می گذاشتیم و یکدیگر را از انتظارات خود باخبر می کردیم.

مطمئن شوید که مسائل مالی، روابط شخصی تان را نابود نمی کند 

سواد اقتصادی تان را افزایش دهید.